EDUCANDO AL EDUCADOR.

14 d’Abril 2020 

“Educant a l’educador de Un Mundo Nuevo”, Reflexions de J. Krishnamurti. Conferència pronunciada a Bombay, l’any 1948.
Ja fa més de setanta anys d’això…. A què estem esperant?

“Per comprendre el paper que l’educació pot desenvolupar en la crisi mundial del present, hem de comprendre primer com la crisi ha arribat a produir-se, i en comprendre les causes, comprendrem inevitablement quina és la classe d’educació que necessitem.
És obvi que la crisi actual és el resultat dels falsos valors; dels falsos valors en les relacions de l’home amb la propietat, amb els seus iguals i amb les idees. Tot el que exclou la cooperació de l’home amb l’home per a benefici de l’home, i corromp la seva relació amb els altres homes, que són la societat. I si la relació de l’individu amb els altres és impròpia, l’estructura de la societat per força s’ha d’esfondrar.”

Segueix llegint aqui.