TEATRE COMUNITARI
Projecte intergeneracional al barri Verdum.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat acostar dos col·lectius del barri de Verdum de Barcelona: els joves i la gent gran. L’eina conductora del projecte ha estat el teatre, en el seu vessant més social, com a mitjà per apropar les diferents realitats dels participants. L’objectiu final: propiciar el coneixement mutu de dos col·lectius amb característiques i objectius diferents i afavorir la cohesió social i la solidaritat dins la comunitat. El teatre com a mirall de les realitats i com a punt de trobada.

El teatre és una manera de preparar-nos per a la vida; és per això que les situacions quotidianes dels participants que els plantegen conflicte es transformen en els temes centrals de l’acció teatral. És a dir, la quotidianitat esdevé la font d’inspiració més important. Les experiències serveixen per desenvolupar una història o un conflicte des del qual treballem.

Dates. El treball ha tingut una durada de 9 mesos, d’octubre del 2015 a juny del 2016. S’han fet 30 sessions de tallers de dues hores per setmana cadascuna.

Lloc. Les sessions de tallers s’han fet al Centre de Formació de Persones Adultes Freire, del barri de Verdum de Barcelona.

Destinataris. Joves d’entre 14 i 20 anys i gent gran de més de 65 anys (no en situació de dependència) del barri de Verdum.

Objectius estratègics:

 • Promoure l’envelliment actiu.
 • Fomentar la solidaritat intergeneracional.
 • Potenciar un canvi de visibilitat dels col·lectius de joves i gent gran.
 • Conscienciar els joves pel que fa al procés d’envelliment.

Objectius operatius:

 • Contribuir a l’empoderament de la gent gran.
 • Enfortir la cohesió social
 • Fomentar les relacions intergeneracionals.
 • Estimular la creativitat.
 • Desenvolupar l’autoestima

Metodologia teatral:

Dinàmiques i jocs d’entrenament:

 • Exercicis de confiança.
 • Exercicis d’escolta.
 • Exercicis per la concentració.
 • Exercicis d’imaginació i desinhibició.
 • Exercicis d’expressió i emoció.
 • Exercicis de desmecanització mental i corporal.
 • Exercicis de memòria.
 • Exercicis sensorials.
 • Exercicis per activar els sentits.
 • Teatre Imatge i dinamització.

"TALLER DE COSTURA DEL SENYOR RUNI".

Amb aquesta petita peça, creada pel Grup de Teatre Inter-generacional del Pla Comunitari de Verdum 2016-2017 us convidem a reflexionar activament sobre la situació de la dona en la societat, sobre les relacions de poder i el que ens queda encara per aconseguir en el camí de la igualtat el dia d'avui.

Procés de treball.

Pla de desenvolupament.

El primer trimestre vam reprendre dinàmiques i exercicis per continuar desenvolupant l’apoderament personal, la desinhibició i la confiança en el grup. Exercicis d’improvisació per treballar més profundament les emocions, per deixar-les aflorar i poder controlar-les en les escenes que es plantejaven. També vam reflexionar i fer moltes improvisacions sobre els valors.

El segon trimestre vam fer un recerca per grups de problemàtiques socials que intentaríem plasmar en petites escenes a l’escenari. Un grup la interpretava per a la resta que feia de públic. Primer mostrant-les amb un seguit d’imatges i després dinamitzant-les. Buscant el moment de crisis de les situacions, on es podia intervenir per transformar-les. Les peces que van escollir els diferents grups van ser: hàbits perjudicials, el treball, l’educació, el masclisme, la família, les addiccions i l’homosexualitat.

El tercer trimestre vam escollir el tema sobre el qual anàvem a muntar la peça de teatre amb vistes que es convertís en una peça per a una sessió de teatre fòrum. La temàtica escollida finalment tenia a veure amb el treball i el masclisme. Van sorgir tres possibilitats per a reflexionar sobre aquest tema: el món de la perruqueria, el de la restauració i el de la costura, que va resultar el que vam abordar finalment, ja que hi havia dues de les senyores del grup que havien treballat tota la vida en aquest ram. A partir de tenir el tema, vam començar en el treball d’improvisació a partir dels diferents conflictes dels quals volíem parlar a la nostra història i aquí és on vam crear el “Taller de costura del senyor Runi”. El vam situar als anys 60, per poder recrear en l’àmbit escenogràfic el taller de costura, doncs a la sala on treballem hi havia material per l’escenografia i “utilleria” que podíem aprofitar, com taules, cadires, robes, gerros i altres… Les dones van portar fils, tisores i cintes mètriques i a poc a poc es va anar creant la història. Pels més joves, va ser tot un repte d’empatia i un descobriment en molts nivells. Per primera vegada es van posar en situació de treballadores, de directors d’una empresa, de tenir deures i obligacions, de sentir-se discriminades, de qüestionar-se el futur, els somnis, d’haver de prendre decisions o de lluitar pels drets…

Conclusions i resultats assolits.

Vam presentar la peça l’últim dijous, el 15 de juny 2017 a l’Escola d’Adults Freire. El grup va mostrar un compromís i responsabilitat gran. La tarda de la representació feia una calor extrema, que sumada als nervis podia haver fet trontollar al més pintat. Però totes i tots van estar al seu lloc, demostrant la maduresa a la qual havien arribat com a grup. Van actuar donant el màxim, van vèncer la timidesa, les pors i inseguretats, i es van ajudar uns als altres en tot moment, exercint un gran autocontrol. Després de la representació, que com estava pensada per ser la peça d’una sessió de teatre fòrum, dura uns 15 minuts, vam donar la veu al públic, perquè preguntes el que vulguis als personatges.

D’aquesta manera van poder experimentar el principi del qual serà el projecte de l’any vinent de treball: Preparar la peça per fer-la com una sessió de teatre fòrum. Una vegada més el resultat assolit és el que es va planificar al començament de curs. Amb aquesta peça de teatre fòrum, volem fer el tancament del segon any del procés de treball que vam començar l’any passat amb la creació del grup Inter-generacional.

La feina aquesta vegada ha estat consolidar el grup de teatre conformat per adolescents i senyores grans del barri de Verdum. Mitjançant el teatre hem treballat un munt d’habilitats socials, com són l’empatia, l’escolta, el compromís, la solidaritat, el respecte, entre altres. Aquest segon any de treball amb el grup, que sempre s’ha mantingut obert, ha servit, per aprofundir més en el treball de recerca de nosaltres mateixos, mitjançant el joc teatral.

A les classes ha sorgit un tema que volíem compartir amb tothom que és la sensació que encara falta molt per sentir-nos homes i dones considerats com iguals en molts aspectes d’aquesta societat.

BARRA LLIURE DE TEATRE
Prevenció del consum abusiu de l’alcohol.