TEATRE COMUNITARI
Projecte intergeneracional

L’objectiu d’aquest projecte és acostar dos col·lectius: els joves i la gent gran. L’eina conductora del projecte és el teatre, en el seu vessant més social, com a mitjà per apropar les diferents realitats dels participants. L’objectiu final: propiciar el coneixement mutu de dos col·lectius amb característiques i objectius diferents i afavorir la cohesió social i la solidaritat dins la comunitat. El teatre com a mirall de les realitats i com a punt de trobada. Vàrem inicar el projecte al barri de Verdum l'any 2015.
A l'actualitat també ho estem desenvolupant a altres barris de la ciutat: La Teixonera i San Genís, i a Sant Adrià del Besòs.

El teatre és una manera de preparar-nos per a la vida; és per això que les situacions quotidianes dels participants que els plantegen conflicte es transformen en els temes centrals de l’acció teatral. És a dir, la quotidianitat esdevé la font d’inspiració més important. Les experiències serveixen per desenvolupar una història o un conflicte des del qual treballem.

Objectius estratègics:

 • Promoure l’envelliment actiu.
 • Fomentar la solidaritat intergeneracional.
 • Potenciar un canvi de visibilitat dels col·lectius de joves i gent gran.
 • Conscienciar els joves pel que fa al procés d’envelliment.

Objectius operatius:

 • Contribuir a l’empoderament de la gent gran.
 • Enfortir la cohesió social
 • Fomentar les relacions intergeneracionals.
 • Estimular la creativitat.
 • Desenvolupar l’autoestima

Metodologia teatral:

Dinàmiques i jocs d’entrenament:

 • Exercicis de confiança.
 • Exercicis d’escolta.
 • Exercicis per la concentració.
 • Exercicis d’imaginació i desinhibició.
 • Exercicis d’expressió i emoció.
 • Exercicis de desmecanització mental i corporal.
 • Exercicis de memòria.
 • Exercicis sensorials.
 • Exercicis per activar els sentits.
 • Teatre Imatge i dinamització.

CAMPANYA DE PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL CONSUM RESPONSABLE DE L'ALCOHOL

Programa per promoure la reflexió, la sensibilització, la conscienciació i el diàleg al voltant del consum no controlat d’alcohol i les conseqüències derivades que suposa. La campanya fins aquest moment s’ha dut a terme a tres barris de la ciutat de Barcelona: Trinitat Nova, Turó de La Peira i Can Peguera i a Roquetes.

Objectius: 

 • Reflexionar obertament sobre la problemàtica que origina el consum abusiu de l’alcohol.
 • Conscienciar a les persones que habiten al barri de la sobre el consum responsable, per tal de no normalitzar el consum abusiu.
 • Donar visibilitat als conflictes produïts pel consum abusiu, fent accions teatrals com a mirall de les problemàtiques derivades del consum abusiu.
 • Informar dels serveis gratuïts i d’acompanyament que ofereix el barri per ajudar a les persones que ho necessitin.
 • Donar suport als veïns i veïnes desestigmatitzant el fet de demanar ajuda per poder sortir de l’addicció.

Abordatge:

 • Motius pels quals una persona pot caure en el consum abusiu o l’addicció a l’alcohol.
 • Educació tant a l’escola com a casa, com a clau per a la prevenció.
 • Desculpabilitzar però mai desresponsabilitzar.

Metodologia:

Teatre de l’Oprimit com eina de reflexió i d’intervenció social.

Hem fet mirall de diferents situacions conflictives derivades del consum abusiu de l’alcohol. En els moments més crítics estirem la corda fins a produir aquell somriure que fa que les persones que estan observant l’escena no se sentin tan malament com per no intervenir.

La metodologia del Teatre de l’Oprimit és una eina participativa, dinàmica i creativa, que aporta estratègies per a la reflexió i resolució de conflictes a través de l’acció. Convida a les persones que observen a participar activament, aportant les seves propostes per a resoldre el conflicte que es planteja a la situació.

Reflexionar, posar-nos en la pell de l’altre, escoltar, pensar, expressar-nos i compartint activament. Intervenir en la realitat amb l’ajuda del llenguatge teatral per transformar-la i millorar-la.

IMG_0327
5e79aea1-2302-4f23-b481-f839018ed1c7

Estructura de l’acció

 • A l’espai on es fa l’acció: Repartiment de fulletons i explicació de l’objecte de la campanya abans de les representacions.
 • Inici. Presentació Campanya: -Aquesta és una campanya per donar visibilitat a problemàtiques derivades del consum abusiu de l’alcohol. Volem fer-ne prevenció compartint amb vosaltres situacions de vida que us anirem mostrant cada 15 dies amb petites històries teatralitzades. L’objectiu és donar-vos a conèixer els diferents serveis que podeu trobar al barri que us poden ajudar en cas que ho necessiteu, o per si coneixeu algú que els pugui necessitar
 • Representació de l’escena.
 • Reflexió i intervenció de la població i informació dels serveis.
 • Facilitar la intervenció dels professionals assistents a les sessions. Sempre hi ha hagut algun/a Tècnic/a del Barri .
 • Tancament recordatori de l’objectiu/ definició de la campanya i informació dels serveis, així com informació de les representacions següents

Creacio i disseny de 6 peces de Teatre de l’Oprimit.

La durada de les intervencions seran de 20 minuts aprox. Les escenes a representar amb una durada de 5-10 minuts. A totes les sessions hi participen 4 actors/actrius professionals de l’Associació Impacta T i expertes en el teatre de l’oprimit i del món de l’educació social. En total han participat 11 actors/actrius col·laboradors/es de l’Associació Impacta T.